चिली

More: सांतियागो , पंटा एरेनास , सॅन पेड्रो दे अटाकामा , रॉबिन्सन क्रूसो बेट , वलपॅरिएओ , पॅटागोनिया , विना डेल मार , प्वेर्टो वारस , इकुकी , चिली-चीको , पुएन्ट अल्टो , कासाब्लांका (चिली) , ला सेरेना , तेमूको , कोक्विम्बो , प्वेर्नो मॉनट